Rok założenia 2019

Rok założenia 2019

NASZA MISJA

Misja Klastra

Misją Polskiego Klastra MICE – Przemysłu Spotkań i Wydarzeń jest rozwój krajowego przemysłu spotkań, budowanie standardów pracy w obszarze MICE oraz promowanie członków klastra na rynku krajowym i zagranicznym

Misją Polskiego Klastra MICE – Przemysłu Spotkań i Wydarzeń jest rozwój krajowego przemysłu spotkań, budowanie standardów pracy w obszarze MICE oraz promowanie członków klastra na rynku krajowym i zagranicznym

Tworzenie
sieci współpracy

Stymulowanie kooperacji przedsiębiorstw

Rozwijanie
kompetencji i zasobów

Rozwój rynku przemysłu
spotkań oraz turystyki

Wdrażanie na rynek nowoczesnych rozwiązań

Wzmocnienie wizerunku
i zwiększenie konkurencyjności podmiotów zrzeszonych
w Klastrze

Wdrażanie na rynek nowoczesnych rozwiązań

działamy razem

Co nas łączy?

działamy razem

Co nas łączy?

Wspólne przedsięwzięcia organizacyjne

Grupa docelowa klientów

Wspólny system promocji

Kompleksowa oferta usług

Cykliczne własne wydarzenia

Zintegrowany system promocji regionu

działamy razem

Co nas łączy?

Wspólne przedsięwzięcia organizacyjne

Grupa docelowa klientów

Wspólny system promocji

Kompleksowa oferta usług

Cykliczne własne wydarzenia

Zintegrowany system promocji regionu

o co dbamy?

Na czym nam zależy?

Stymulowaniu kooperacji przedsiębiorstw

Rozwijaniu kompetencji

i zasobów z zakresu MICE

Rozwoju rynku przemysłu spotkań i wydarzeń

Wzmocnieniu wizerunku uczestników Klastra

Wzmocnieniu marki regionu

Wdrożeniu nowych

technologii i innowacyjnych rozwiązań w przemyśle spotkań i wydarzeń

Wykorzystywaniu zasobów lokalnych

Działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju

i społecznej odpowiedzialności biznesu

Prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook