ico_Zasób 1

Akademia Wychowania Fizycznego

im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie jest uczelnią wyższą o pełnych prawach akademickich (z prawami do doktoryzowania i habilitowania), cenionym ośrodkiem badań i dydaktyki w dziedzinie szeroko pojętych nauk o kulturze fizycznej (w tym w zakresie: wychowania fizycznego, sportu, terapii zajęciowej, fizjoterapii oraz turystyki i rekreacji). AWF Kraków regularnie znajduje się w czołówce rankingów najlepszych polskich szkól wyższych, niejednokrotnie zwyciężając w kategoriach poszczególnych kierunków studiów. Aktualnie może się pochwalić pierwszą lokatą w rankingu szkół wyższych kształcących na kierunkach turystycznych. Daje to obraz czołowej w Polsce uczelni, realizującej badania naukowe oraz kształcącej studentów w sposób profesjonalny, efektywny i nowoczesny.

W ramach AWF Kraków funkcjonują trzy wydziały: Wychowania Fizycznego i Sportu (WWFiZ), Turystyki i Rekreacji (WTiR) oraz Rehabilitacji Ruchowej (WRR) oraz 9 Instytutów, po 3 na każdym Wydziale:

 • Instytut Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Sporcie oraz Instytut Nauk Biomedycznych na WWFiS;
 • Instytut Rehabilitacji Klinicznej, Instytut Nauk Podstawowych, Instytut Nauk Stosowanych na WRR;
 • Instytut Turystyki, Instytut Rekreacji i Sportów Przestrzennych oraz Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania na WTiR.

Uczelnia zatrudnia około 550 pracowników etatowych. W gronie 348 nauczycieli akademickich jest ponad 50 tzw. samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych (profesorów tytularnych i profesorów uczelnianych). Na trzech Wydziałach kształci się na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych w ramach 9 kierunków studiów i specjalności łącznie około 4500 studentów, nie licząc kilkuset słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów doktoranckich oraz nowo powołanej Szkoły Doktorskiej. Są to następujące kierunki studiów:

 •  „Wychowanie fizyczne”, „Sport”, „Kultura fizyczna osób starszych” oraz „Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych” – na WWFiS;
 •  „Fizjoterapia”, „Terapia zajęciowa” oraz „Kosmetologia” – na WRR;
 • „Turystyka i Rekreacja” oraz „Turystyka Przygodowa” – na WTiR.

W Polskim Klastrze MICE – Przemysłu Spotkań i wydarzeń Akademia reprezentowana jest przede wszystkim przez Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania (IPiZ), który w imieniu władz Uczelni uczestniczy w bieżących działaniach Klastra. Instytut stanowi poliwalentną jednostkę naukowo-dydaktyczną, skupiającą specjalistów z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (w tym zwłaszcza nauk o kulturze fizycznej) oraz nauk społecznych (m.in. prawo, ekonomia, geografia społeczno-ekonomiczna, statystyka i informatyka, zarządzanie i marketing). Oprócz dydaktyki akademickiej realizowanej przez pracowników Instytutu na wszystkich kierunkach studiów realizowanych w AWF (w tym na „flagowych” specjalnościach IPiZ, związanych z turystyką oraz sektorem MICE, czyli realizowanej na pierwszym stopniu studiów specjalności zawodowej „E-turystyka” oraz realizowanej na studiach magisterskich specjalności „Zarządzanie Biznesem Turystycznym”), w zakresie działalności IPiZ wskazać można także:

 • realizację badań naukowych – zarówno podstawowych, jak i wdrożeniowych – z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej i turystyki (w tym w sektorze MICE);
 • popularyzację aktywności fizycznej w społeczeństwie oraz organizację wydarzeń (eventów) naukowo-branżowych.

Akademia Wychowania Fizycznego oraz Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania wnoszą do działalności Polskiego Klastra MICE wiedzę oraz umiejętności swoich pracowników oraz studentów, która praktyczny wyraz znajduje w:

 • prowadzeniu badań naukowych dotyczących branży MICE oraz upowszechniania wiedzy o jej znaczeniu społeczno-gospodarczym;
 • ułatwianiu wielostronnego transferu wiedzy, zarówno pomiędzy szeroko pojętymi sferami nauki oraz biznesu, jak i pomiędzy członkami i partnerami Klastra;
 • konsultacjach i opiniowaniu różnych projektów oraz inicjatyw klastrowych;
 • kojarzeniu praktykodawców z praktykobiorcami, poprzez polecanie do współpracy naszych najlepszych studentów.
 • realizujemy badania naukowe -zarówno podstawowe, jak i wdrożeniowe – z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej i turystyki (w tym w sektorze MICE)
 • kształcimy studentów na kilkunastu kierunkach, w tym na kierunkach związanych z turystyką oraz sektorem MICE
 • popularyzujemy aktywność fizyczną w społeczeństwie oraz organizację wydarzeń (eventów) sportowo-rekreacyjnych
 • prowadzimy badania naukowe dotyczące branży MICE oraz jej znaczenia społeczno-gospodarczego
 • ułatwiamy wielostronny transfer wiedzy pomiędzy nauką a biznesem oraz konsultujemy rozwiązania partnerów klastrowych
 • kojarzymy praktykodawców z praktykobiorcami, polecając do współpracy naszych najlepszych studentów
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook